مطالب مرتبط با کلید واژه

حکیم سبزواری


مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: توسعه فعالیت‌های ورزشی باعث ایجاد نشاط و کاهش آسیب های اجتماعی دردانشگاه ها می شود

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: توسعه فعالیت‌های ورزشی باعث ایجاد نشاط و کاهش آسیب های اجتماعی دردانشگاه ها می شود

دکترمحمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان درنشست هم اندیشی با مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری گفت: توسعه فعالیت های ورزشی در دانشگاه سبب ایجاد فضای نشاط و امید در بین دانشجویان و کاهش آسیب های اجتماعی دردانشگاه ها می شود.

ادامه مطلب
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: سیاست وزارت علوم ایجاد بسترهای لازم جهت عدالت محوری در امر ورزش است

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: سیاست وزارت علوم ایجاد بسترهای لازم جهت عدالت محوری در امر ورزش است

دکترمحمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سارمان امور دانشجویان درافتتاحیه مسابقات هندبال دانشجویان دختر دانشگاه های کشوردردانشگاه حکیم سبزواری گفت: سیاست وزارت علوم ایجاد بسترهای لازم جهت عدالت محوری در امر ورزش در دو بخش دختران وپسران است.

ادامه مطلب
عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری ”مسئول کمیته آموزش و پژوهش“ انجمن دارت کشورشد

عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری ”مسئول کمیته آموزش و پژوهش“ انجمن دارت کشورشد

رئیس انجمن دارت کشور طی حکمی دکترمحمدرضا شهابی کاسب عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان ”مسئول کمیته آموزش و پژوهش “ منصوب کرد.

ادامه مطلب