مطالب مرتبط با کلید واژه

ساری


انعقاد قرارداد همکاری مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان با رئیس مرکز رشد دانشگاه گیلان
در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازارصورت گرفت؛

انعقاد قرارداد همکاری مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان با رئیس مرکز رشد دانشگاه گیلان

ر حاشیه نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و در راستای توسعه اهداف مراکز رشد ، مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان با رئیس مرکز رشد دانشگاه گیلان قرارداد همکاری منعقد کردند.

ادامه مطلب
سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شد
با صدور حکمی از سوی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری؛

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شد

دکترمنصور غلامی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتراسدالله تیموری یانسری را به سمت "سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری" منصوب کرد.

ادامه مطلب
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ساختمان دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افتتاح شد

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ساختمان دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افتتاح شد

ساختمان دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با حضور دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، دکتریوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و دکترفلاح استاندار مازندران با اعتبار ۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

ادامه مطلب