مطالب مرتبط با کلید واژه

شهرکرد


کارگاه آموزشی دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه شهرکرد برگزارشد

کارگاه آموزشی دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه شهرکرد برگزارشد

به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد و همکاری پارک علم و فنآوری استان، کارگاه آموزشی " دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی نتایج تحقیقات" باحضور و تدریس مصطفی کریمیان اقبال استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و عضو شورای مشاوران انجمن بین المللی پارک های علمی((IASP دردانشگاه شهرکرد برگزارشد.

ادامه مطلب