مطالب مرتبط با کلید واژه

(یونیورسیاد)


برنامه سومین روز کاروان ورزشی دانشجویان ایران/نخستین نمایش پولادمردان دانشجو درچین تایپه

برنامه سومین روز کاروان ورزشی دانشجویان ایران/نخستین نمایش پولادمردان دانشجو درچین تایپه

نمایندگان ایران در چهار رشته ورزشی رقابت های خود را در بیست و نهمین دوره بازی های دانشجویان جهان (یونیورسیاد) در چین تایپه آغاز می کنند که پولادن مردان در نخستین رقابت به روی تخته می روند.

ادامه مطلب