مطالب مرتبط با کلید واژه

یونسکو


درچهارمین شورای اجرایی یونسکو مطرح شد؛ مشارکت موثر و فعال ایران درتدوین سیاست‌های کلان و راهبردی یونسکو

درچهارمین شورای اجرایی یونسکو مطرح شد؛ مشارکت موثر و فعال ایران درتدوین سیاست‌های کلان و راهبردی یونسکو

درچهارمین شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در دوره جدید که باحضور دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم،تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شد، چگونگی حضورموثر و لزوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در تدوین سیاست های کلان و راهبردی یونسکو مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

ادامه مطلب