مطالب مرتبط با کلید واژه " تبریز "


به منظور افزایش مشارکت حداکثری مردم درانتخابات، برنامه های مختلفی دردانشگاه‌ تبریز برگزارمی شود

به منظور افزایش مشارکت حداکثری مردم درانتخابات، برنامه های مختلفی دردانشگاه‌ تبریز برگزارمی شود

دکترمحمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز از تدوین و اجرای برنامه های مختلف ازجمله تریبون های آزاد، جلسات مناظره، پرسش و پاسخ و سخنرانی های مختلف به منظور افزایش حضور و مشارکت مردم و دانشجویان درانتخابات دراین دانشگاه‌ خبر داد.

ادامه مطلب