مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی


یازده برنامه علمی و آموزشی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار می شود
در سالروز ملی خلیج فارس؛

یازده برنامه علمی و آموزشی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار می شود

به مناسبت دهم اردیبهشت سالروز ملی خلیج فارس یازده برنامه علمی، تحقیقاتی و آموزشی توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به مدت یک هفته از ۸ اردیبهشت ماه به صورت مجازی و نیمه حضوری برگزار شود.

ادامه مطلب
برگزاری دوکارگاه آموزشی و سه سخنرانی علمی  استاد دانشگاه کانتربری نیوزلند درپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

برگزاری دوکارگاه آموزشی و سه سخنرانی علمی استاد دانشگاه کانتربری نیوزلند درپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از برگزاری دو کارگاه آموزشی علمی توسط پروفسور برایان استوری استاد دانشگاه کانتربری نیوزلند خبر داد و گفت: دو کارگاه آموزشی «پژوهش در جنوبگان» و «نقش جنوبگان در تغییرات اقلیم جهانی: گذشته، حال و آینده» درتاریخ ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری دراین پژوهشگاه برگزارمی شود.

ادامه مطلب