مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیرعامل شرکت گل کوه بینالود


بزرگ ترین دغدغه شرکت های دانش بنیان حمایت علمی مراکز علمی معتبر کشور در جهت توسعه و گسترش فعالیت شرکت ها می باشد

بزرگ ترین دغدغه شرکت های دانش بنیان حمایت علمی مراکز علمی معتبر کشور در جهت توسعه و گسترش فعالیت شرکت ها می باشد

زهرا کاوه مدیرعامل شرکت گل کوه بینالود گفت: بزرگ ترین دغدغه شرکت های دانش بنیان حمایت علمی مراکز علمی معتبر کشور در جهت توسعه و گسترش فعالیت شرکت ها می باشد.

ادامه مطلب