مطالب مرتبط با کلید واژه

جامع علمی‌کاربردی


امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار یک تفاهم نامه همکاری در راستای آمایش آموزش های مهارتی سواحل مکران و چابهار و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز در این منطقه به امضا رسید.

ادامه مطلب