مطالب مرتبط با کلید واژه

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان


دانشگاه بایدعلم منتهی به تولید ثروت ایجاد کند
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان؛

دانشگاه بایدعلم منتهی به تولید ثروت ایجاد کند

دکترسیدمحمد جواد آروین، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان گفت: دانشگاه باید علم منتهی به تولید ثروت ایجاد کند و تا بتواند به صنایع و تولید داخلی و ایجاد اشتغال در جامعه کمک کند.

ادامه مطلب
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به جمع ۱۰ دانشگاه برتر صنعتی کشورپیوست

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به جمع ۱۰ دانشگاه برتر صنعتی کشورپیوست

با درنظر گرفتن شاخص ها و معیارهای رتبه بندی در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین ‌المللی، امکانات و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در جایگاه نهم جدول رتبه‌بندی ۲۲ دانشگاه صنعتی کشور قرارگرفت.

ادامه مطلب