مطالب مرتبط با کلید واژه " وزیرارتباطات "


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه پژوهش و فناوری بازدید کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه پژوهش و فناوری بازدید کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار گفت: برگزاری این نمایشگاه پیوند و ارتباط خوبی میان سرمایه گذاران بخش خصوصی ، صندوق های حمایت از پژوهش و صاحبان ایده های نو فراهم می کند.

ادامه مطلب