مطالب مرتبط با کلید واژه

فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی


نشست روسای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون نجات غریق و غواصی برگزار شد
به منظور افزایش همکاری‌های مشترک؛

نشست روسای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون نجات غریق و غواصی برگزار شد

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در خصوص برنامه‌ریزی و چگونگی افزایش همکاری‌های مشترک دیدار و گفت‌وگو کردند.

ادامه مطلب