مطالب مرتبط با کلید واژه

ISC


استقبال بی نظیر نشریات از سامانه جامع شناسه دیجیتال اشیا (DOR)/عبور ثبت مقالات در سامانه  نشریات از ۱۰۰ هزار مقاله/ ثبت نام بیش از ۵۵۰ نشریه در سامانه DOR
رییس ISC خبر داد:

استقبال بی نظیر نشریات از سامانه جامع شناسه دیجیتال اشیا (DOR)/عبور ثبت مقالات در سامانه نشریات از ۱۰۰ هزار مقاله/ ثبت نام بیش از ۵۵۰ نشریه در سامانه DOR

رییس ISC از استقبال بی نظیر نشریات از سامانه جامع شناسه دیجیتال اشیا (DOR) و ثبت نام بیش از ۵۵۰ نشریه در سامانه DOR خبر داد.

ادامه مطلب