مطالب مرتبط با کلید واژه

حضرت معصومه (س)


آغازعملیات عمرانی فاز اول دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س)
در ایام هفته دولت وبا حضور استاندار قم صورت گرفت؛

آغازعملیات عمرانی فاز اول دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س)

همزمان با آغاز هفته دولت، عملیات عمرانی فاز اول ساختمان خوابگاه دانشجویی شماره ۲ دانشگاه حضرت معصومه (س) با کلنگ زنی استاندار قم آغاز شد.

ادامه مطلب