مطالب مرتبط با کلید واژه " ساز مان امور دانشجویان "


ارسال بسته‌های آموزشی افزایش تاب‌آوری در مقابل کرونا به دانشگاه‌ها
مدیرکل دفتر سلامت و مشاوره ساز مان امور دانشجویان خبر داد:

ارسال بسته‌های آموزشی افزایش تاب‌آوری در مقابل کرونا به دانشگاه‌ها جدید

مدیرکل دفتر سلامت و مشاوره ساز مان امور دانشجویان گفت: در کنار اقدامات بهداشتی و مشاوره ای که تاکنون در خصوص مدیریت بحران کرونا انجام شده است؛ به‌زودی بسته های افزایش تاب آوری و نشاط به دانشگاه‌ها ارسال می شود.

ادامه مطلب