مطالب مرتبط با کلید واژه

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی


تفاهم‌نامه همکاری بین موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان منعقد شد
در نشست مشترک روسای موسسه و دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت:

تفاهم‌نامه همکاری بین موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان منعقد شد جدید

به منظور ارتقای سطح همکاری، ایجاد و گسترش وکاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده تفاهم‌نامه مشترک بین موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان منعقد شد.

ادامه مطلب
نشست ریاست موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با مدیران و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور برگزار شد
به منظور افزایش تعاملات و عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین موسسه و دانشگاه فرهنگیان؛

نشست ریاست موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با مدیران و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور برگزار شد

این نشست در محل سالن دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با حضور دکتر علی باقر طاهری‌نیا رئیس موسسه و مدیران حوزه معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و همکاران آن دانشگاه صورت گرفت.

ادامه مطلب
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی رونمایی شد
به منظور بهبود مدیریت اطلاعات و فرآیندهای فعالیت‌های پژوهشی؛

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی رونمایی شد

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به منظور بهبود مدیریت اطلاعات و فرآیندهای فعالیت‌های پژوهشی به صورت مجازی و با حضور هیئت رئیسه و همکاران این موسسه رونمایی شد.

ادامه مطلب