مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت اداری وزارت علوم


اخذ رتبه‌های برتر در نظام رتبه‌بندی گرین متریک توسط ۵ دانشگاه کشور
معاونت اداری وزارت علوم اعلام کرد:

اخذ رتبه‌های برتر در نظام رتبه‌بندی گرین متریک توسط ۵ دانشگاه کشور

گزارش رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» که در سال ۲۰۱۸ درباره توسعه پایدار در مؤسسه‌های آموزشی پژوهشی منتشر شد، نشان می دهد که دانشگاه‌های «زنجان»، «کاشان»، «اصفهان»، «گیلان» و «فردوسی مشهد» توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

ادامه مطلب