مطالب مرتبط با کلید واژه

ارومیه


نامگذاری بلوار اصلی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه به نام سردار شهید قاسم سلیمانی
در چهلمین سالگرد دفاع مقدس صورت گرفت؛

نامگذاری بلوار اصلی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه به نام سردار شهید قاسم سلیمانی

در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، بلوار اصلی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه (خیابان دانشکده ها) بنا بر تصمیم اعضای شورای این دانشگاه به نام سردار شهید قاسم سلیمانی نامگذاری می شود.

ادامه مطلب
چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود
به میزبانی دانشگاه ارومیه؛

چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود

چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، آذربایجان و ادبیات ایران در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور شخصیت‌های علمی و ادبی داخل و خارج کشور در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.

ادامه مطلب