مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


تجلیل از مقام علمی مرحوم دکتر قانعی‌راد
در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد؛

تجلیل از مقام علمی مرحوم دکتر قانعی‌راد

نشست قدردانی از مقام علمی دکترمحمدامین قانعی‌راد با حضور، دکترغلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکترهادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکترحسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و خانواده مرحوم دکتر قانعی‌راد درپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزارشد.

ادامه مطلب
نشست نقد و بررسی کتاب «بین المللی شدن آموزش عالی» در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «بین المللی شدن آموزش عالی» در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «بین المللی شدن آموزش عالی» نوشته جین نایت درپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزارمی شود.

ادامه مطلب
نشست بررسی و معرفی کتاب « جایگاه اخلاق در پژوهش علمی» درپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزارمی شود

نشست بررسی و معرفی کتاب « جایگاه اخلاق در پژوهش علمی» درپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزارمی شود

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، نشست بررسی و نقد کتاب «جایگاه اخلاق در پژوهش علمی» را با حضور عباس کاردان مترجم اثر و دو استاد حوزه اخلاق و جامعه شناسی برگزار می کند.

ادامه مطلب
نشست بررسی و نقد کتاب «دانشگاه، تاملات نظری و تجربه ایرانی» در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

نشست بررسی و نقد کتاب «دانشگاه، تاملات نظری و تجربه ایرانی» در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، نشست بررسی و نقد کتاب «دانشگاه، تاملات نظری و تجربه ایرانی» را با حضور گردآورنده کتاب و منتقدان برگزارمی کند.

ادامه مطلب
برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست های «تجربه مواجهه با امر فرهنگی و اجتماعی دردانشگاه» در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست های «تجربه مواجهه با امر فرهنگی و اجتماعی دردانشگاه» در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

چهارمین نشست از سلسله نشست های «تجربه مواجهه با امر فرهنگی و اجتماعی دردانشگاه» به همت معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزارمی شود.

ادامه مطلب