مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیرکل فرهنگی


مدیرکل فرهنگی وزارت علوم: ارتقای نسل دوم انجمن‌های علمی - دانشجویی، اولویت های مهم وزارت علوم است

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم: ارتقای نسل دوم انجمن‌های علمی - دانشجویی، اولویت های مهم وزارت علوم است

محمدهادی عسکری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درآیین افتتاحیه یازدهمین نشست دبیران مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور دردانشگاه کردستان گفت: ارتقای نسل دوم انجمن‌های علمی دانشجویی از اولویت های مهم وزارت علوم است.

ادامه مطلب