مطالب مرتبط با کلید واژه

شهیدمدنی


دانشگاه های شهیدمدنی و علمی کاربردی آذربایجان شرقی، ارائه آموزش های مهارتی به دانشجویان را آغاز کردند
باامضای تفاهم نامه مشترک؛

دانشگاه های شهیدمدنی و علمی کاربردی آذربایجان شرقی، ارائه آموزش های مهارتی به دانشجویان را آغاز کردند

درراستای سیاست توانمندسازی دانش آموختگان آموزش عالی کشور، دانشگاه های شهیدمدنی و علمی کاربردی آذربایجان شرقی با انعقاد تفاهم نامه ای، فعالیت های مشترک خود را در زمینه ارائه آموزش های مهارتی به دانشجویان آغاز کردند.

ادامه مطلب
حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درغرفه دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درغرفه دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری درحوزه مدیریت سبز درسازمان برنامه و بودجه با حضور شرکت ها و موسسات و دانشگاه های فعال در مدیریت سبز به کار خود پایان داد .

ادامه مطلب