مطالب مرتبط با کلید واژه " ولی عصر(عج) رفسنجان "


همایش توسعه روابط آموزش عالی و بازرگانی ایران و افغانستان
دردانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برگزارمی شود؛

همایش توسعه روابط آموزش عالی و بازرگانی ایران و افغانستان

همایش توسعه روابط آموزش عالی و بازرگانی ایران و افغانستان با هدف "جذب دانشجویان افغانستانی" در تاریخ ۱۷-۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ دردانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برگزارمی شود.

ادامه مطلب