مطالب مرتبط با کلید واژه

بیرجند


کارگاه آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی دردانشگاه بیرجند برگزارشد

کارگاه آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی دردانشگاه بیرجند برگزارشد

کارگاه تخصصی آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی (IR)، با شرکت معاونان، مدیران و مسئولان دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند توسط مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه بیرجند برگزارشد.

ادامه مطلب