مطالب مرتبط با کلید واژه " صندوق نوآوری و شکوفایی "


رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: نقش مهم دانش بنیان ها در اشتغال زایی

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: نقش مهم دانش بنیان ها در اشتغال زایی

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در بازدید از هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: این نمایشگاه نقش زیادی در معرفی نتایج طرح‌های پژوهشی، تحقیقاتی و تجاری‌سازی‌ آنها دارد.

ادامه مطلب
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از ۲۰ طرح خاتمه یافته شرکت های دانش بنیان
در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صورت گرفت؛

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از ۲۰ طرح خاتمه یافته شرکت های دانش بنیان

در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در تولید علم و فناوری و تحقیق اقتصاد دانش بنیان،۲۰ طرح خاتمه یافته و موفق شرکت های دانش بنیان مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفتند.

ادامه مطلب