خدمات - معاونت آموزشی

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
کدعنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
۳۷۱ارائه مجوزهای موسسات آموزش عالی آزاد کسب و کارمعاونت آموزشی
۳۷۲صدور مجوز دوره های موسسات آموزش عالی آزادخدمات دانشجویانمعاونت آموزشی
۳۷۳صدور مجوز ایجاد موسسات آموزش عالی آزادکسب و کارمعاونت آموزشی
۳۷۴تصویب اساسنامه موسسات آموزش عالی آزادکسب و کارمعاونت آموزشی
۳۷۰رسیدگی به تخلفات موسسات آموزش عالی غیرانتفاعیکسب و کارمعاونت آموزشی
۳۶۵ارائه مجوز های رشته محل و تایید ظرفیت رشته های غیر پزشکی خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایدهمعاونت آموزشی
۳۶۱تدوین و بازنگری سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیرپزشکی خدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
۳۵۸ارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی خدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
۳۷۶پاسخ به استعلام تغییر و تحولات و هیات موسس موسسات غیرانتفاعیخدمات دانشجویان - کسب و کارمعاونت آموزشی
۳۴۹ تایید انحلال دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشیخدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی
۱۴۷صدور مجوز ادغام دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشیخدمات دانشگاه هامعاونت آموزشی

اطلاعات کاربر

آدرس آی پی: 3.239.129.91
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱