خدمات - دفتر برنامه ریزی امور فناوری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
شناسهعنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
۲۴۱لغو مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۲۴۰تمدید مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۲۳۹صدور مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۲۳۸تمدید مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۲۳۷صدور مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناورکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۱۷۰تمدید مجوز اصولی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۱۶۹صدور مجوز اصولی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۱۶۸لغو مجوز اصولی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۱۶۷صدور مجوز قطعی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری
۱۶۶لغو مجوز قطعی پارک علم و فناوریکسب و کاردفتر برنامه ریزی امور فناوری