خدمات - سازمان امور دانشجویان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
کدعنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
۲۲۶ارزیابی و رتبه بندی مراکز مشاوره دانشگاه هاخدمات دانشگاه هاسازمان امور دانشجویان
۲۲۵ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه هاخدمات دانشگاه هاسازمان امور دانشجویان
۲۲۴پاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطیخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۲۲۳رسیدگی به شکایات و اعتراضاتخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۲۲۲برگزاری مسابقات ورزشی (المپیادها، مسابقات دانشگاهی، منطقه‏ ای، قهرمانی)خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۲۲۱پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۴۲فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۴۰گواهی اشتغال به تحصیل به نظام وظیفه خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۳۹صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۳۸تسویه و تمدید فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری (داخل و خارج)خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۳۶تخصیص ارز دانشجویی خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۰۲مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارجخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۰۱تایید مدارک دانش آموختگان داخل (جهت ترجمه)خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۱۰۰نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت های دانشجوییخدمات دانشگاه هاسازمان امور دانشجویان
۸۳لغو تعهد خدمت ناشی از استفاده از خدمات آموزش رایگانخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۴۵انتقالی، مهمانی دانشجویان داخلخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۴۳کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخلخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۴۲انتقال دانشجویان خارج به داخلخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۴۰انتقالی و مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
۳۶ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاههای خارج از کشور‌ و صدور ارزشنامه تحصیلیخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان