خدمات - مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
شناسهعنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
۲۲۹اعزام استادان زبان وادبیات فارسی و ایرانشناسی به دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۲۱۵اطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۹صدور گواهی سیستم نمره دهی و تعداد واحدها و دروس رشته های تحصیلیخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۸سازماندهی میزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان های بین المللی در کشور خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۷در خواست صدور اخذ روادید از وزارت امور خارجه اداره گذرنامه برای پذیرش مهمانان خارجی (غیر ایرانی) برای ستاد و صفخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۶ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۵تاسیس و میزبانی سازمان ها و نهادهای بین المللی و شبکه های علمی و تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبطخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۴انجام امور مرتبط با عضویت دانشگاه ها در سازمان های تخصصی بین المللیخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۳اعزام هیات های علمی وزارتی و دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۲اخذ مجوز کارکنان و مدیران شاغل در ستاد و صف برای سفرهای علمی و رسمی خارج از کشورخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۱صدور معرفی نامه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا برای فرصت مطالعاتیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۸۰معرفی نامه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۷۹صدور معرفی نامه به بانک برای تخصیص ارز برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۷۸معرفی اعضای هیات علمی طرح سربازی به سپاه برای دریافت ویزا برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۷۷صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه آزادخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
۱۷۶صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتیخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی