خدمات

ارائه معرفی نامه­ های فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری (شناسه خدمت: ۱۰۰۳۲۳۱۱۰۰۰) 

صدور تاییدیه نقشه معماری پروژه‌های ساختمانی/ عمرانی در دست مطالعه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری (شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۳۳۷۰۰۰) 

رسیدگی به تخلفات موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۳۵۴۰۰۰) 

صدور مجوز امحاء، انتقال، حفظ و نگهداری اسناد دانشگاهها (شناسه خدمت: ۱۰۰۳۲۳۴۱۰۰۰)

صدور و ابلاغ آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر کارکنان وزارت، سازمان های تابعه و دانشگاهها (شناسه خدمت: ۱۰۰۳۲۳۳۹۰۰۰)

صدور تاییدیه جذب نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (شناسه خدمت: ۱۰۰۳۲۳۳۴۰۰۰)

ارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های غیرپزشکی به دانشجویان خارجی (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۲۵۰۰۰)

ارائه محتوا و محصولات فرهنگی دانشجویی (شناسه خدمت: ۱۷۰۲۲۳۱۷۰۰۰)

صدور گواهی دبیر مجامع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۱۶۰۰۰)

ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (شناسه خدمت: ۱۷۰۲۲۳۱۵۰۰۰)

ارایه آمار و اطلاعات حوزه عتف (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۱۲۷۱۰۰۰)

صدور تأییدیه صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی جهت عضویت در هیأت علمی در چارچوب ضوابط مربوط (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۵۱۰۰۰) 

صدور تاییدیه به دانشگاه برای اعطای دکترای افتخاری (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۴۹۰۰۰) 

سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۵۸۰۰۰) 

تدوین پیش نویس قوانین و ابلاغ مقررات آموزشی (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۳۵۳۰۰۰)

صدور مجوز ایجاد و تمدید اعتبار قطب علمی (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۳۷۲۰۰۰) 

صدور مجوز برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در داخل کشور (شناسه خدمت: ۱۸۰۷۲۳۲۴۰۰۰) 

حمایت مالی از واحدها و تشکل های پژوهشی حوزه عتف (شناسه خدمت: ۱۸۰۷۲۳۷۵۰۰۰) 

صدور مجوز تأسیس موسسات بین المللی آموزش زبان فارسی (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۳۲۶۰۰۰)

تایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۲۰۰۰۰)

تأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۳۳۰۰۰) 

اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۳۱۰۰۰) 

اطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی (شناسه خدمت: ۱۸۰۷۲۳۲۸۰۰۰)

رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰) 

صدور رای تجدیدنظر در ارای هیات های ممیزه مستقل و منصوب دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (شناسه خدمت: ۱۲۰۳۲۳۴۷۰۰۰) 

انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی نمونه کشوری (شناسه خدمت: ۱۰۰۳۲۳۴۸۰۰۰) 

تنظیم،تاییدوابلاغ آیین نامه های چهارگانه هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری( موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور) (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۳۴۵۰۰۰) 

میزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان ها و مجامع بین المللی (شناسه خدمت: ۱۸۰۷۲۳۲۹۰۰۰)

ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشور (شناسه خدمت: ۱۸۰۸۲۳۲۷۰۰۰) 

اعزام هیات های علمی وزارتی و دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی (شناسه خدمت: ۱۸۰۷۲۳۳۰۰۰۰)

اخذ مجوز سفرهای خارجی کارکنان و مدیران شاغل در ستاد و صف (شناسه خدمت: ۱۰۰۱۲۳۲۲۰۰۰)

تخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت علمی خارج کشور (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۳۱۸۰۰۰) 

صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (شناسه خدمت: ۱۱۰۵۲۳۷۰۰۰۰) 

اطلاعات کاربر

آدرس آی پی: 10.1.40.1
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۱۵ آذر ۱۴۰۰