خدمات - خدمات دانشجویان

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهندهشناسه خدمت سازمان امور استخدامی
صدور گواهی دبیر مجامع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجوییخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۸۰۴۲۳۱۶۰۰۰
ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۲۲۳۱۵۰۰۰
آموزش فرهنگی و هنری دانشجویان و کارشناسان دانشگاه های دولتیخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۸۰۵۲۳۱۴۰۰۰
آموزش فرهنگی کارشناسان دانشگاه های دولتی خدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۸۰۵۲۳۱۴۱۰۰
آموزش فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه های دولتی خدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۸۰۵۲۳۱۴۱۰۱
صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجوییخدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۶۲۳۱۳۰۰
حمایت مالی از تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجوییخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۶۲۳۱۳۱۰۰
صدور مجوز تاسیس تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجوییخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۶۲۳۱۳۱۰۱
حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشگاهیخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۲۲۳۱۳۱۰۲
حمایت و پشتیبانی از اعزام دانشجویان به عتبات و راهیان نور خدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۴۲۳۱۳۱۰۳
ارایه آمار و اطلاعات حوزه عتف خدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار(تنظیم نشده)۱۸۰۸۱۲۷۱۰۰۰
صدور مجوز تاسیس انجمن های علمیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۰
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۳
حمایت مالی از انجمن های علمی خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۲
نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کارمعاونت پژوهش و فناوری۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۱
برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰
تقدیر از برگزیدگان آثار فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشورخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۶۱۲۷۴۱۰۸
تقدیر از انجمن های علمی برگزیده( برگزاری جشنواره ملی حرکت )خدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۸۰۴۱۲۷۴۱۰۵
برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایرانخدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۲۱۲۷۴۱۰۶
صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر خدمات دانشجویانمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۷۰۲۱۲۷۴۱۰۷

اطلاعات کاربر

آدرس آی پی: 10.1.40.1
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۲۷ دی ۱۴۰۰