خدمات- خدمات دانشجویان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارجخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
گواهی اشتغال به تحصیل به نظام وظیفه خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی داخلخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی خارجخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
تخصیص ارز دانشجویی خدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
پیوند دانشگاه و صنعت در حوزه کارآموزی دانشجوییخدمات دانشجویانسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
معرفی دانشجویان خارجی جهت تحصیل در رشته های خاصخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتیخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان و دانشگاه آزادخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
صدور گواهی سیستم نمره دهی و تعداد واحدها و دروس رشته های تحصیلیخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
صدور تصفیه حساب برای تسهیلات پرداخت شده به دانشجویانخدمات دانشجویانصندوق رفاه دانشجویان
مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارجخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
تایید مدارک جهت ترجمه سامانه خدمات آموزشیخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
بورس داخل دانشجویان دکتریخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
بورس خارج دانشجویان دکتریخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
آموزش های کوتاه مدتخدمات دانشجویانپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
آمار کتابخانه هاخدمات دانشجویانپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دسترسی به همانندجوخدمات دانشجویانپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)