خدمات- خدمات اعضای هیات علمی

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
تخصیص ارز برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
اخذ مجوز کارکنان و مدیران شاغل در ستاد و صف برای سفرهای علمی و رسمی خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی نامه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی نامه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا برای فرصت مطالعاتیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی اعضای هیات علمی طرح سربازی به سپاه برای دریافت ویزا برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
اعزام استادان زبان وادبیات فارسی و ایرانشناسی به دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی رسمی و آزمایشیخدمات اعضای هیات علمیمرکز جذب اعضای هیات علمی
بازرسی و پاسخگویی به شکایاتخدمات اعضای هیات علمیدفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات
بررسی و اعتبار دهی به نشریات علمی و ارزیابی سالیانهخدمات اعضای هیات علمیمعاونت پژوهش و فناوری
پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمیخدمات اعضای هیات علمیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
پورتال مرکز جذب اعضای هیأت علمیخدمات جذب و استخدام اعضای هیات علمیمرکز جذب اعضای هیات علمی
سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی(ویژه متقاضیان)خدمات جذب و استخدام اعضای هیات علمیمرکز جذب اعضای هیات علمی
سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی(ویژه دانشگاه ها)خدمات جذب و استخدام اعضای هیات علمیمرکز جذب اعضای هیات علمی