آموزش های کوتاه مدت

تعداد بازدید:۶۲۶۴
کد۹۷
عنوان خدمت/وظیفهآموزش های کوتاه مدت
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://edu.irandoc.ac.ir/
هزینهمراجعه به وبگاه ثبت نام در سامانه پرداخت الکترونیکی
محل برگزاریمراجعه حضوری برای شرکت در دوره آموزشی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

آموزشهای کوتاه مدت کاربردی و تخصصی یکی از مأموریتهای کلیدی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
(ایرانداک) است که پیشینه آن به سال ۱۳۶۲ بازمی گردد. سامانه آموزش های کوتاه مدت برای پیوند بهتر با دانش پذیران و
آسان سازی فرایندهای آموزش راه اندازی شده است.
این سامانه اطلاعات دوره های آموزش (نظری و کارگاهی) و آگهی ها و فراخوان های آنها را به آگاهی کاربرا ن می رساند.
دانش پذیران می توانند با نام نویسی در هر یک از دوره ها و پرداخت برخط هزینه دوره در آنها شرکت و تأییدیه گواهینامه
آموزشی خود را در همان روز از این سامانه دریافت نمایند. پیوند آموزش های مجازی ایرانداک نیز در این سامانه است و
دانش پذیران می توانند در آنها نام نویسی و در کلاس های برخط شرکت کنند. دانش پذیران می توانند در این سامانه با مدرسان
آشنا شوند و پیشینه علمی آنان را ببینند و با ایشان ارتباط داشته باشند.
کسانی که پیشنهاد همکاری آموزشی با ایرانداک دارند نیز می توانند پیشنهاد خود را در این سامانه ثبت و کاربرگ پیشنهاد
دوره و کارنامک علمی خود را بارگذاری کنند تا بررسی و اگر تصویب گردد برای همکاری خوانده شوند.

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۳ )