آمار کتابخانه ها

تعداد بازدید:۱۴۲۲
کد۹۶
عنوان خدمت/وظیفهآمار کتابخانه ها
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://ak.irandoc.ac.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشجویان پژوهشگران اعضای هیات علمی دانشگاه ها
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

گزارش هایی از آمار کتب و مجلات کتابخانه معارف در سال ۱۳۰۷ یا آمار کارمندان اداره کتابخانه ملی در سال ش که هم اکنون در آرشیو ملی ایران نگه داری می شوند، می توانند از نخستین کوشش ها در زمینه آمار کتابخانه ها به شمار روند.
ولی نظری اجمالی به آمار کتابخا نه های کشور در شش صفحه، شاید نخستین کار ساخت یافته باشد که در سال ۱۳۵۳ چاپ شده است. امروزه آمار بسیاری از کتابخانه ها هست که وضعیت آنها را از دیدگاه های گوناگون نشان می دهند. با کاربرد
فناوری اطلاعات در این زمینه، سامانه آمار کتابخانه ها (آک) برای گردآوری و گزارش آمار کتابخانه ها با کارکردی دو
سویه راه اندازی شده است. این سامانه آمار و اطلاعاتی را از کتابخانه ها به کاربران ارائه م یکند که بر پایه آن بتوانند از
خدمات کتابخانه ها بهره برداری بهتری کنند. کاربران می توانند با جست وجوی کتابخانه ها بر پایه فیلدهای گوناگون و همچنین
فیلترهای چندگانه به اطلاعات آنها دست یابند و برای مراجعه به هر یک از آنها تصمیم بگیرند. این سامانه از سوی دیگر،
آماری را از وضعیت روز کتابخانه ها و روند آنها در سال های گوناگون در زمینه های نیروی انسانی، زیرساخت، مجموعه،
اعتبارات، و خدمات برای سیاست گذاران فراهم می سازد. سیاست گذاران می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری درباره
تخصیص منابع یا ارزیابی بهره برند. این سامانه نخستین سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است که
آمار را در چارچوب سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و مناطق ده گانه
آن نیز در دسترس کاربران می گذارد

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )