دسترسی به پیشینه پژوهش

تعداد بازدید:۱۳۹۴۶
کد۹۴
عنوان خدمت/وظیفهدسترسی به پیشینه پژوهش
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://pishine.irandoc.ac.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها دانشجویان اعضای هیات علمی پژوهشگران
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

سامانه ی پیشینه ی پژوهش به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کمک میکند تا از پیشینه ی موضوع پژوهش خود،
به ویژه در پایان نامه ها و رساله های انجام شده در کشور آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند. برای کاربست این سامانه، پس
از ثبت نام و تأیید آن، وارد سامانه شوید و پس از ارائهی اطلاعات و موضوع پژوهش خود را دریافت کنید. بسیاری از
پژوهش های دانشگاهی در پایاننامه ها و رساله ها انجام میشوند و بخشی از مقاله های علمی نیز دستاورد همین پژوهش ها هستند.
آسانی دستیابی به این منابع کلیدی و کاربست دستاوردهای آنها در فرایند پژوهش برای پژوهشگران و در چرخه ی تولید برای
صنعت کشور بسیار ارزشمند است. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کار ثبت، سازماندهی و اشاعه
اطلاعات علم و فناوری کشور را بر عهده دارد و از دیرباز مرکز دریافت نسخه ای از پایان نامه ها و رساله ها و ارائه خدمات
اطلاع رسانی آنها به جامعه ی علمی کشور بوده است. ایرانداک با این پشتوانه، سامانه ی پیشینه ی پژوهش را برای خدمت به
نظام علمی کشور راه اندازی کرده است و به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کمک می کند تا از پیشینه ی کار
خود، به ویژه در پایان نامه ها و رساله های انجام شده در کشور آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند و با منابع موجود درباره ی
پژوهش خود نیز آشنا شوند.

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶۴ )