دسترسی به سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

تعداد بازدید:۹۶۲
شناسه۹۳
عنوان خدمت/وظیفهدسترسی به سامانه عرضه و تقاضای پژوهش
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
آدرس وب سایتhttp://saat.irandoc.ac.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)سازمان ها و شرکت ها اعضای هیات علمی دانشجویان
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواستکنندگان و عرضه کنندگان پژوهش کشور که
افزایش بهره وری ملی را با شبکه سازی میان نیازها و پژوهشها پی میگیرد.این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان
نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمانها دنبال میکند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و
جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایتها) و عرضه پژوهش (توانمندیها و نیاز به حمایت) پشتیبانی میشود. سازمانها
میتوانند در این سامانه، درخواستها و حمایتهای خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش،
تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت افزار، تأمین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر،
دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند توانمندیها و گرایشهای پژوهشی خود را به همراه حمایتهایی که برای پی
گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمانها برسانند.
نیازها و حمایتهای سازمانها را از پژوهش به آگاهی همگان میرساند و از سوی دیگر، با معرفی پژوهشگران «ساعت»
به سازمانها، همکاریهای بلندمدت را میان آن ساده میسازد. در این سامانه، سازمانها میتوانند به جست و جوی
پژوهشگران بپردازند و با پیشینه و کارنامه علمی و همچنین پیشنهادیه های ایشان آشنا شوند. پژوهشگران نیز میتوانند با
جست وجوی فراخوانهای سازمانها به نیازهای پژوهشی و حمایتهای آنان پی برند. افزون بر این، ساعت سازمانها و
پژوهشگران را به شکل خودکار نیز به یکدیگر پیوند میدهد.

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )