عضویت فراگیر کتابخانه ها غدیر

تعداد بازدید:۲۹۷۹
کد۹۲
عنوان خدمت/وظیفهعضویت فراگیر کتابخانه ها غدیر
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://ghadir.irandoc.ac.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)کتابخانه ها دانشجویان پژوهشگران اعضای هیات علمی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

طرح غدیر یا عضویت فراگیر کتابخانه ها راهکاری است که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای
دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه های زیرپوشش، طراحی و اجرا شده است. این کتابخانه ها با نام کتابخانه های مقصد شناخته
می شوند. بر پایه این طرح، افراد زیرپوشش که متقاضی استفاده از منابع موجود در این کتابخانه ها هستند، می توانند از محلی
که به عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است یک کارت عضویت و چند کارت امانت دریافت کنند و به عضویت طرح
درآیند. اعضای طرح با استفاده از کارت نخست می توانند به کتابخانه های مقصد مراجعه و از همه خدمات آنها در محل
استفاده کنند و با سپردن هر کارت امانت یک کتاب امانت دادنی را به امانت گیرند.

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۶ )