کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید

تعداد بازدید:۱۹۶۲
شناسه۸۴
عنوان خدمت/وظیفهکارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمدانشجویان جدید الورود جهت دسترسی و تکمیل آخرین نسخه کارنامه سلامت جسم و روان به وبسایت دانشگاه مربوطه و نیز به آدرس http://portal.saorg.ir مراجعه نمایند.
آدرس وب سایتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شرح خدمت/وظیفه

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید دانشگاه‌ها

 

 

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۷
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )