تعداد بازدید:۱۴۶۵

لغو تعهد آموزش رایگان تعداد بازدید:۱۴۶۵

عنوان خدمت/وظیفهلغو تعهد آموزش رایگان
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
آدرس وب سایتhttps://portal.saorg.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه استفاده کنندگان از خدمات آموزش رایگان
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

لغو تعهد خدمت ناشی از استفاده از خدمات آموزش رایگان.

 

احراز اصالت مدرک (غیرالکترونیکی- مراجعه حضوری)

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۶