درگاه فرهنگی

تعداد بازدید:۳۰۳۴۷
کد۷۱
عنوان خدمت/وظیفهدرگاه فرهنگی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمعاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمثبت مشخصات فردی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://dnva.ir/
هزینهندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

سامانه ثبت آمار، اطلاعات و گزارش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

قوانین بالادستی: مشغول به تحصیل بودن

فرآیند ارائه خدمت: بررسی مدارک برای امکان ارزشیابی یا رد آن

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۳۵ )