بررسی و اعتبار دهی به نشریات علمی و ارزیابی سالیانه

تعداد بازدید:۱۱۴۷۵
شناسه۵۵
عنوان خدمت/وظیفهبررسی و اعتبار دهی به نشریات علمی و ارزیابی سالیانه
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمارایه پرسشنامه ها و فرمهای مربوط به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه به همراه رزومه علمی و تقاضای بالاترین مقام صاحب امتیاز
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://rppc.msrt.ir/fa
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، موسسات پژوهشی تابعه و غیر تابعه ، انجمن های علمی ، دستگاههای دولتی و در صورت تصویب آیین نامه جدید اشخاص حقیقی دارای شرایط آیین نامه
محل برگزاریغیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)- (جهت احراز اصالت مدرک)
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در این خدمت، کلیه درخواست های اعتبار علمی برای نشریات علمی در حوزه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و
منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم پایه و هنر توسط دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کار کارشناسی و فنی با
همکاری کمیته های تخصصی شامل اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه های مختلف صورت می گیرد و در نهایت بر
اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی و در صورت احراز شرایط در کمیسیون مربوط تایید می گردد.
همچنین سالانه نشریات علمی معتبر بر اساس شاخص های موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می گردند.

https://mapfa.msrt.ir/

http://journals.msrt.ir/

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳۲ )