انتقالی، مهمانی دانشجویان داخل

تعداد بازدید:۱۲۸۹۰
شناسه۴۵
عنوان خدمت/وظیفهانتقالی، مهمانی دانشجویان داخل
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمدرخواست متقاضی، ارائه مدارک دال بر داشتن شرایط خاص، انتخاب واحد تمام نیمسال ها‌ مدارک کفالت، پزشکی، ازدواج و ...- مدارک وضعیت تحصیلی .
آدرس وب سایتhttp://portal.saorg.ir
هزینه۱۱۵,۰۰۰ ریال شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان) دانشجویان مقطع: کاردانی یا کارشناسی یا دکتری حرفه ای دامپزشکی با وضعیت تحصیلی: ورودی جدید یا شاغل به تحصیل یا مرخصی تحصیلی و نوع دانشگاه: دولتی وزارت علوم، فنی حرفه ای و یا غیر انتفاعی.
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی: آئین نامه نقل و انتقال (مصوب وزارتی)

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۱۱ )