انتقالی، مهمانی دانشجویان داخل

تعداد بازدید:۵۳۶۲۹
کد۴۵
عنوان خدمت/وظیفهانتقالی، مهمانی دانشجویان داخل
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمدرخواست متقاضی، ارائه مدارک دال بر داشتن شرایط خاص، انتخاب واحد تمام نیمسال ها‌ مدارک کفالت، پزشکی، ازدواج و ...- مدارک وضعیت تحصیلی .
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
هزینه۱۱۵,۰۰۰ ریال شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان) دانشجویان مقطع: کاردانی یا کارشناسی یا دکتری حرفه ای دامپزشکی با وضعیت تحصیلی: ورودی جدید یا شاغل به تحصیل یا مرخصی تحصیلی و نوع دانشگاه: دولتی وزارت علوم، فنی حرفه ای و یا غیر انتفاعی.
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی: آئین نامه نقل و انتقال (مصوب وزارتی)

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴۷۱ )