تایید دانشنامه دانش آموختگان موسسات غیر انتفاعی

تعداد بازدید:۱۰۳۰
شناسه۴۴
عنوان خدمت/وظیفهتایید دانشنامه دانش آموختگان موسسات غیر انتفاعی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
آدرس وب سایتhttps://portal.saorg.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید دانشنامه دانش آموختگان موسسات غیر دولتی

 

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۷
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )