تعداد بازدید:۵۲۶

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل تعداد بازدید:۵۲۶

عنوان خدمت/وظیفهکمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل
دسته بندیدانشجویان داخل
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمارسال پرونده توسط دانشگاه به کمیسیون مرکزی - ثبت درخواست در سامانه و ارائه مدارک و مستندات خاص بودن‌
آدرس وب سایتhttp://mad.saorg.ir
هزینه۱۱۵,۰۰۰ ریال ‌
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه دانشجویان ‌
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی: آئین نامه مشترک وزارتین علوم و بهداشت

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۶