تعداد بازدید:۵۱۷۵

تایید مدارک دانشجویان داخل تعداد بازدید:۵۱۷۵

عنوان خدمت/وظیفهتایید مدارک دانشجویان داخل
دسته بندیدانشجویان داخل
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
مدارک لازماسکن مدارک مربوط- فرم نحوه انجام تعهد خدمت در صورت روزانه بودن- ثبت درخواست در سامانه اداره کل
آدرس وب سایتhttp://mad.saorg.ir
هزینهدانشگاه ۲۳۰,۰۰۰ ریال ریزنمرات ۱۷۰,۰۰۰ ریال رتبه ۶۰,۰۰۰ ریال گواهی ۱۱۵,۰۰۰ ریال
معرفی خدمت گیرند(گان)فارغ التحصیلان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم‌
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی: در خصوص تایید مدارک جهت ترجمه رسمی پس از صدور و دریافت مدارک از دانشگاه مربوطه بایستی از طریق سامانه خدمات آموزشی نسبت به ثبت درخواست اقدام نموده و بعد از تایید سازمان امور دانشجویان نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۶