انتقالی و مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

تعداد بازدید:۱۴۷۲۸
کد۴۰
عنوان خدمت/وظیفهانتقالی و مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمثبت نام در سامانه مربوط
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشجویان شاهد و ایثارگر‌
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ثبت نام متقاضیان جهت درخواست انتقالی و مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۱۵ )