ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و هیات های استانی

تعداد بازدید:۱۴۴
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۲۳۶۹۰۰۰
کد۳۶۲
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و هیات های استانی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: