ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاههای خارج از کشور‌ و صدور ارزشنامه تحصیلی

تعداد بازدید:۸۹۱۳۰
کد۳۶
عنوان خدمت/وظیفهارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاههای خارج از کشور‌ و صدور ارزشنامه تحصیلی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم۱- اصل دانشنامه و ریز نمرات با تاریخ شروع و پایان دوره و روگرفت از آنها ۲- اصل و روگرفت مدارک تحصیلی قبلی ۳- یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری همراه با لوح فشرده فایل PDF آن ۴- پرسشنامه تکمیل شده مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران برای کارشناسی ارشد و دکتری همراه با خلاصه رساله به زبان فارسی در ده سطر در پشت کاربرگه ۵- اصل و روگرفت تائید شده تمامی صفحات گذرنامه طول دوران تحصیل ۶- روگرفت شناسنامه و کارت ملی ۷- اصل و روگرفت فیش واریز هزینه ارزشیابی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
هزینه۳۴۰۰۰۰ ریال(کارشناسی) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ ۶۹۰۰۰۰ ریال(کارشناسی ارشد) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ ۱۱۵۰۰۰۰ ریال(دکترا) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان)دانش آموختگان دانشگاههای خارج از کشور‌
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

آیین نامه (وزارتی) ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور همراه با رعایت مقررات زیر:

۱ - اعتبار دانشگاه ۲- دارا بودن رتبه تحصیلی دانشگاهی ۳- دوره تحصیلی دانشگاهی برد و منجر به اتمام دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باشد. ۴- دانشگاه محل تحصیل مورد تائید وزارت علوم باشد ۵- مدت زمان اقامت در کشور محل تحصیل رعایت شده باشد ۶- مدارک لازم کامل و بدون نقص باشد

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴۹۰ )