انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

تعداد بازدید:۱۲۸۹۵
کد۳۵
عنوان خدمت/وظیفهانتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمثبت نام در سامانه مربوط و ارسال مستندات خواسته شده در سامانه‌ مدارک وضعیت تحصیلی - فعالیت های آموزشی ، پژوهشی – ثبت اختراع ... و تقاضا نامه دانشجو.
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
هزینهبدون هزینه
معرفی خدمت گیرند(گان) دانشجویان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری که شرایط آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه را دارند
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی: آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه (مصوب وزارتی)

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶۱ )