آزمون زبان

تعداد بازدید:۲۱۴۲
شناسه۳۴
عنوان خدمت/وظیفهآزمون زبان
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
شماره حساب بانکی2172019006002
آدرس وب سایتhttp://msrt-exam.saorg.ir
هزینه۶۰۰,۰۰۰ ریال‌ پرداخت به صورت الکترونیک: دارد
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه افراد حقیقی‌
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۷
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۲ )